THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 1
Số lượt truy cập: 1111960
QUANG CÁO
BÁO CÁO KẾ HOẠCH THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM 23/09/2019 9:32:49 CH

BÁO CÁO

CÔNG TÁC THU, CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH

ĐƠN VỊ TRƯỜNG MN HOA THỦY NĂM HỌC 2019 – 2020

 

         

Căn cứ công văn số 1325/UBND-TCKH-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc hướng dẫn quản lý và sữ dụng các khoản thu,chi ngoài quy định năm 2019 – 2020;

Công văn số 627/GD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện các khoản thu nộp năm học 2019 – 2020

Căn cứ công văn số 1688/UBND-GDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc chấn chỉnh các khoản thu, nộp năm học 2019 – 2020;

Trường MN Hoa Thủy báo cáo công tác thu chi các khoản đóng góp của học sinh trong đơn vi như sau:

1.    Các khoản học sinh tham gia đóng góp trong nhà trường năm hoc 2019 – 2020/học sinh/năm hoc

 

TT

Khoản thu

Tiền/năm/hs

 

Thời điểm thu

Đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thu

Ghi chú

1

Học phí

 

 

 

 

*

Nhà trẻ

432.000

9/2019; 1/2020

Nhà trường

Thu 2 đợt

*

Mẫu giáo

432.000

9/2019; 1/2020

Nhà trường

Thu 2 đợt

2

Nước uống

90.000

9/2019; 1/2020

Nhà trường

Thu 2 đợt

3

Dụng cụ học tập

 

 

 

 

*

Nhà trẻ

250.000

9/2019

Nhà trường

 

*

Lớp Bé

300.000

9/2019

Nhà trường

 

*

Lớp nhỡ

300.000

9/2019

Nhà trường

 

*

Lớp Lớn

350.000

9/2019

Nhà trường

 

    4

Xã hội hóa

300.000

9/2019

Nhà trường

Phụ huynh tự nguyện

    5

Tiền hỗ trợ bán trú


 *

Dịch vụ vệ sinh

90.000

9/2019; 1/2020

Nhà trường

 

Thu 2 đợt

 

*

Bồi dưỡng trực trưa

180.000

9/2019; 1/2020

Nhà trường

 

Thu 2 đợt

 

6

Tiền ăn bán trú

18.000đ

Thu theo ngày

Nhà trường

Thu theo ngày

*

Tiền ăn của trẻ

14.000đ

Thu theo ngày

Nhà trường

Thu theo ngày

*

Tiền hổ trợ cô nuôi

4.000đ

Thu theo ngày

Nhà trường

Thu theo ngày

7

Mua bổ sung dụng cụ bán trú…

    45.000

T9/2019

Nhà trườn

Thu 1 đợt

8

Tiền Bảo vệ trường

50.000đ

9/2019; 1/2020

Nhà trường

Thu 2 đợt

9

Quỹ hội phụ huynh

164.000đ

9/2019; 1/2020

BĐD HCMHS thu và quản lý

Thu 2 đợt

10

Bảo hiểm thân thể

120.000đ

9/2019

Phụ huynh đăng ký với CT bảo hiểm

Thu 1 đợt

11

Đồng phục

80.000đ

9/2019

Nhà trường giới thiệu mẫu, giám sát chất lượng, giá cả.

Phụ huynh tự nguyện đăng ký với nhà cung cấp.

         

* Dự tính tổng số tiền cha mẹ học sinh phải đóng góp trong cả năm học

( chưa tính tiền ăn bán trú trẻ và tiền công cô nuôi):

+ Nhà trẻ: 1.801.000đồng/cháu/năm

+ Mẫu giáo lớn:1.901.000đồng/cháu/năm

+ Mẫu giáo nhỡ:1.851.000 đồng/cháu/năm

+ Mẫu giáo bé: 1.851.000đồng/cháu/năm

* Dự kiến số tiền mà cha mẹ trẻ phải đóng góp đầu năm học (tạm thu):

- Đợt 1: Thu từ ngày 15/8- 30/9/2019

+ Nhà trẻ:1.300.000đ/cháu

+ Mẫu giáo lớn:1.300.000đồng/cháu

+ Mẫu giáo nhỡ:1.300.000đồng/cháu

+ Mẫu giáo bé:1.300.000đồng/cháu

- Đợt 2: Thu vào tháng 1/2020.Thu số tiền còn lại

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      ( Đã kí)

 

                                                                                             

                                                                                                            Nguyễn Thị Tịnh

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh ĐT: 0918.688.736 
P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0917.037.911 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn