THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 453931
QUANG CÁO
Biểu số 2 Công khai chất lượng GDMN thực tế 2017-2018 10/9/2017 7:46:21 PM

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017 - 2018

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

373

 

 

30

75

140

128

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

373

 

 

30

75

140

128

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

01

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

373

 

 

30

75

140

128

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

373

 

 

30

75

140

128

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

345

 

 

30

70

129

116

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

28

 

 

0

5

11

12

8

Số trẻ em béo phì

01

 

 

 

 

 

01

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

30

 

 

30

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

30

 

 

30

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

343

 

 

 

75

140

128

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

343

 

 

 

75

140

128

                                                  

  Hoa Thủy, ngày 15 tháng  9  năm 2017

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

              Nguyễn Thị Hằng Hà

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Hằng Hà ĐT: 01245.666.971 
Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0985.124.679 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn