THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 38
Số lượt truy cập: 480330
QUANG CÁO
Biểu số 1- Cam kết chất lượng cơ sở GDMN 2017-2018 10/9/2017 7:40:09 PM

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

93 – 96% số trẻ đạt bình tường

93 – 95% số trẻ đạt bình thường

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

95 – 100% trẻ thực hiện tốt

95 – 100% trẻ thực hiện tốt

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Tuân thủ theo chương trình chăm sóc của BGD & ĐT ban hành

Tuân thủ theo chương trình chăm sóc của BGD & ĐT ban hành

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

Đảm bảo thiết bị tối thiểu trong trường mâm non

Đảm bảo thiết bị tối thiểu trong trường mâm non

                                     

 Hoa Thủy, ngày 15 tháng  9  năm 2017

 THỦ TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Hằng Hà

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Hằng Hà ĐT: 01245.666.971 
Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0985.124.679 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn