THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 1111960
QUANG CÁO
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 18/09/2020 10:26:20 CH

IV.THỜI KHOÁ  BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC: 2020-2021

THÁNG 9/2020

( Thời gian thực hiện từ ngày 07/09/đến 2/10/2020)

            

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 1

 Trường mầm non của bé

07/9/-11/9/2020

 

 

 

PTTC (TD)

 

 

 

PTNT (KPXH)

 

 

PTNN( Thơ)

 

 

 

PTNT:( Toán)  

 

 

PTTM: (ÂN)

        DH 

 

Tuần 2

 Lớp học của bé

 

14/9-18/9/2020

PTTC(TD)

PTNT(KPXH)

 

PTTM: (Tạo hình)

 

PTNT: Toán

 

PTTM: (ÂN)

DH

 

Tuần3:

Tôi là ai

21/9-25/9/2020

PTTC(TD)

PTNT(KPXH)

 

PTTM: (Tạo hình)

 

PTNT: Toán:

 

PTTM(ÂN)

NHDC

 

 

Tuần 4

  Tết trung thu

28/9-2/10/2020

 

PTTC: TD

PTNT:(KPXH)

 

PTTM: (Tạo hình)

 

PTNT: Toán

PTTM(ÂN)

DVĐ

                                                                                      

                                                                                             THÁNG 10/2020

( Thời gian thực hiện từ ngày 05/10 đến 30/10/2020)

 

 

Tuần /Thứ

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 5

 Cơ thể tôi

05/10-09/10/2020

 

PTTC: TD

 

PTNT:(KPKH)

 

PTTM: (Tạo hình)

 

 

PTNN: Chuyện

 

 

PTTM (ÂN)

DH

 

 

 

Tuần 6

 Trang phục của bé

12/10- 16/10/2020

 

 

 

PTTC: TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTNN: Thơ:

 

 

PTNT: (Toán)

 

 

PTTM:(ÂN)

Dạy hát

 

Tuần 7

Tôi cần gì để lớn lên khỏe mạnh và an toàn

19/10-23/10/2020

 

 

PTTM: (TH)

 

PTNT:(KPKH)

 

PTNN

Chuyện:

 

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

VĐMH

                  

                      Tuần 8

 Ngôi nhà của bé

26/10-30/10/2020

 

 

PTTC: TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTTM:

Tạo hình

 

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

NHTN

 

 

 

THÁNG 11/2020

( Thời gian thực hiện từ ngày 02/11 đến 27/11/2020)

 

 

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 9

Gia đình và những người thân yêu của bé

2/11-6/11/2020

PTTC: TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTNN

Thơ

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

DVĐ

 

 

Tuần 10

Những đồ dùng trong gia đình

9/11- 13/11/2020

PTTC : TD

 

PTNT:( KPKH)

 

PTNN

Chuyện:

 

PTNT: (Toán)

 

 

PTTM: (TH)

 

 

 

Tuần 11

Hát hò khoan mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

16/11-20/11/2020

.PTTM: (TH)

 

PTNT:(KPXH)

PTNN

Chuyện

 

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

Dạy hát

 

 

 

Tuần 12

Nhu cầu gia đình

23/11-27/11/2020

PTTC : TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTNN

Thơ

 

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

DVĐ

                                                                                          

THÁNG 12/2020

( Thời gian thực hiện từ ngày 30/11 đến 1/1/2021)

 

 

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 13

Một số nghề phổ biến quen thuộc (Nghề nghiệp của bố mẹ)

30/11-4/12/2020

 

PTTC: TD

 

 

PTNT: (KPXH)

 

 

PTTM: (TH)

 

 

PTNT: (Toán)

 

 

PTTM:(ÂN)

NHTN

 

 

Tuần 14

Nghề sản xuất (nghề nông dân)

7/12-11/12/2020

PTTC : TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTNN

Thơ

PTTM: (TH)

 

PTTM:(ÂN)

DH

 

 

Tuần 15

Nghề y

14/12-18/12/200

PTTC : TD

 

PTNT:( KPXH)

 

PTNN

chuyện

PTNT: (Toán)

 

PTTM: (TH)

 

 

 

Tuần 16

Nghề bộ đội

21/12-25/12/2020

PTTC :TD

 

 

PTNT:( KPXH)

 

PTNN

Thơ

PTTM: (TH)

 

PTTM:(ÂN)

BDTH

 

 

Tuần 17

Các con vật nuôi Trong gia đình có 2 chân

28/12-1/1/2021

PTTC

 

PTNT: (KPKH )

PTNN

Thơ

 

PTNT:(Toán)

 

PTTM:(ÂN)

NHDC

                                                                                          

THÁNG 01/2021

( Thời gian thực hiện từ ngày 4/1 đến 26/02/2021)

 

 

 

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Tuần 18

Các con vật nuôi trong gia đình có 4 chân

4/1-8/1/2021

P TNN: Chuyện

 

PTNT:( KPKH)

PTTM(TH)

 

 

PTNT( Toán)

PTTM:(ÂN)

DH

 

                    Tuần 19

Động vật sống trong rừng

11/1- 15/1/2021

 

 

PTTC: TD

PTNT(KPKH)

PTNN( Thơ)

PTNT(Toán)

PTTM(TH)

 

 

Tuần 20

Động vật dưới nước

18/1-22/1/2021

 

 

PTTC: TD

 

PTNT:( KPKH)

 

PTNN

Chuyện

PTNT( toán)

PTTM:(TH)

 

 

 

 

 

Tuần 21

Một số côn trùng

25/1-29/1/2021

 

 

PTTC: TD

 

 

  PTNT:( KPKH)

PTNN

Thơ

PTTM( TH)

 

PTTM: (ÂN)

 

                                                                                          

THÁNG 02/2021

( Thời gian thực hiện từ ngày 1/02 đến 26/02/2021)

 

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

    Thứ 6

 

Tuần 22

Tết và mùa xuân

1/02-05/2/2021

PTTC: TD

 

PTNT: (KPXH)

PTTM:(TH)

 

PTNT(Toán)

 

PTTM:(ÂN)

NHTN

Tuần 23

           Một số loại cây

            22-26/2/2021

          PTTC: TD

 

PTNT: (KPKH)

 

PTNN

Chuyện

PTNT: (Toán)

 

     PTTM:(ÂN)

           DH

                                                                                            

THÁNG 3/2020

( Thời gian thực hiện từ ngày 01/03 đến 2/4/2021)

 

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

      Thứ 6

 

Tuần 24

Một số loại hoa

1/3-5/3/2021

PTTC: TD

 

PTNT:( KPKH)

 

PTNN

Thơ

PTTM: (TH)

PTTM:(ÂN)

DVĐ

 

Tuần 25

Ngày QTPN 8/3

8/3-12/3/2021

PTTM: (TH)

 

PTNT : (KPXH)

 

PTNN

Chuyện

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

BDTH

Tuần 26

Một số loại quả

15/3-19/3/2021

PTTC: TD

 

 

PTNT:

(KPKH)

PTNN

Thơ

PTNT(Toán)

 

PTTM: (TH)

 

Tuần 27

Một số loại rau

22/3-26/3/2021

PTTC:TD

 

PTNT:(KPKH)

 

PTTM: (TH)

 

PTNT:(Toán)

 

PTTM:(ÂN)

NH

Tuần 28

Phương tiện giao thông đường bộ

29/3-2/4/2021

 

PTTM:(TH)

 

PTNT: (KPKH)

 

PTNN

Chuyện

 

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

DH

 

THÁNG 4/2021

( Thời gian thực hiện từ ngày 5/4 đến 30/4/2021)

 

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 29

Phương tiện giao thông đường thủy

5/4/-9/4/2021

PTTM(TH)

 

PTNT:(KPKH) 

PTNN

Thơ

PTNT:(Toán)

 

PTTM:(ÂN)

VĐMH

Tuần 30

Phương tiện giao thông đường hàng không

12/4-16/4/2021

PTTC: TD

 

PTNT:(KPKH)

PTTM: (TH)

 

PTNT: (Toán)

 

PTTM:(ÂN)

DH

Tuần 31

Bé tham gia giao thông

19/4-23/4/2021

PTTC:TD

 

PTNT:(KPKH)

 

PTNN

Chuyện

PTNT:(Toán)

 

PTTM:(ÂN)

D

Tuần 32: Nước

26/4-30/4/2021

PTTC:TD

PTNT:(KPKH)

 

PTNN

Thơ

 

PTNT:(Toán)

 

PTTM: (TH)

 

    THÁNG 5/2021

( Thời gian thực hiện từ ngày 3/5 đến 21/5/2021)

Tuần /Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 33

Hiện tượng tự nhiên và các mùa trong năm

3/5-7/5/2021

PTTC:     TD

 

PTNT:(KPKH)

 

PTNN:

Chuyện:

PTNT: (Toán)

 

PTTM: (ÂN)

Dạy hát:

Tuần 34

Quê hương - Đất nước

10/5-14/5/2021

     PTTC:TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTNN:

Thơ

PTNT: (Toán)

 

PTTM: (ÂN)

NHDC

Tuần 35

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

17/5-21/5/2021

PTTC: TD

 

PTNT:(KPXH)

 

PTNN:

Chuyện:

PTTM: (TH)

 

PTTM:( ÂN)

D

V. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC: 2019 -2020

 

THÁNG

 4 LĨNH VỰC (175 tiết)

PTTC

PTNT

PTNN

PTTM

Thể dục

 

LQVT

 

KPKH

 

KPXH

 

LQVH

 

Âm nhạc

 

Tạo hình

 

8/2019

1

1

 

1

1

1

 

9

4

3

1

3

1

4

4

10

3

4

1

3

3

4

2

11

3

4

1

3

3

3

3

12

4

2

1

3

4

3

3

01/2020

4

3

3

1

2

3

4

02

2

3

3

 

3

2

2

3

2

3

3

1

4

3

4

4

4

5

5

 

4

4

3

5

2

1

 

2

2

2

1

 Tổng cộng

29 tiết

29 tiết

18 tiết

17 tiết

27 tiết

29 tiết

26 tiết

  

 

 

Hoa  Thủy, ngày  tháng  năm 2020

        NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH             NGƯỜI XD KẾ HOẠCH

HT                                                       P.HT

 

 

   Nguyễn Thị Tịnh                            Võ Thị Diệu Thúy

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh ĐT: 0918.688.736 
P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0917.037.911 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn