DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 33
Số lượt truy cập: 1325164
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH ĐỘI NGỦ GIÁO VIÊN NĂM 2018-2019 22/11/2018 8:12:50 CH

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường MN Hoa Thủy  Năm học 2018 – 2019.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

 

          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường MN;

 Căn cứ Văn bản Số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và tình hình thực tế của trường MN Hoa Thủy,

                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non Hoa Thủy năm học 2018 - 2019 (Có bảng phân công kèm theo).

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm non Hoa Thủy chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Lệ Thủy (b/c);
- UBND xã  Hoa Thủy (b/c);
- Như điều 2 (T/h);

- Website trường MNHT
- Lưu: VT.                                                              
Nguyễn Thị Hằng Hà

 

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Ngày 22  tháng 9 năm 2018, Trường Mầm non Hoa Thủy đã tiến hành Hội nghị Cán bộ -viên chức  năm học 2018 - 2019, các phần hành trong trường được phân công như sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hằng Hà - Hiệu trưởng ( Số ĐT: 01683780842 – 01245. 666.971)           

1.1 Phụ trách chung, trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến trường.

1.2 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, tài chính, kế hoạch, thanh kiểm tra nội bộ trường học, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật.

1.3  Chủ tịch hội đồng trường, Chủ  tịch HĐTĐ của trường; Trưởng ban phòng chống lụt bão; Trưởng ban biên tập website của trường; Trưởng ban vì sự  tiến bộ của phụ nữ; Xây dựng kế hoạch phát triển, tuyển sinh,  kế hoạch công khai CLGD; Phổ cập mẩu giáo 5 tuổi. Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia. Phụ trách chuyên môn chỉ đạo chung  ( Khối MGL; Bếp bán trú NPT). Chỉ đạo chung về các hội thi.

1.4  Xây dựng kế hoạch nhà trường; Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; Kế hoạch đào tạo BD đội ngũ;  Kế hoạch pháp chế; Kế hoạch phòng chống lụt bão.

2. Đ/c Lê Thị Nga  - P. Hiệu trưởng ( Số ĐT:  0965158300)

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

2.1. Chỉ đạo tổ hành chính; Phụ trách công tác nội vụ nhà trường;

2.2. Phụ trách chuyên môn mãng chất lượng giáo dục: Xây dựng kế hoạch chuyên môn;  Quy chế chuyên môn; Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN;  Kế hoạch trẻ khuyết tật; Kế hoạch  BDTX ( Phụ trách khối MGL - MGN) các hoạt động dạy-học, công tác thanh, kiểm tra; Phụ trách công tác kiểm định của nhà trường, hội thi ( Phụ trách hội thi …) , các hoạt động bổ trợ, công tác đào tạo bồi dưỡng...; Theo dõi số lượng và chất lượng

2.3. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; 

 2.4. Phụ trách các  phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  Xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích; Kế hoạch  an toàn giao thông của trường;  Kế hoạch ANTT trường học.

 2.5 Phụ trách chỉ đạo chi đoàn nhà trường ;

 2.6. Phụ trách các khoản tài trợ không thường xuyên cho giáo viên, học sinh và một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

2.7. Cùng Với Đ/c Thúy  để  viết tin bài; gửi tin bài,

3. Đ/c Võ Thị Diệu Thúy – Phó hiệu trưởng (Số ĐT: 01273777369)

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

3.1 Chịu trách nhiệm chỉ đạo về khâu chăm sóc nuôi dưỡng ( Bếp ăn bán trú) ,CSVC , Lao động …( Phụ trách khối MGB  – NT ; Bếp bán trú XB ); Chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường ( Chỉ đạo NV dinh dưỡng xây dựng thực đơn,  tính khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày). Chỉ đạo các hội thi cấp trường,

 3.2 Chỉ đạo việc trang trí, tạo môi trường của các nhóm lớp.

 3.3 Cùng PHT phụ trách chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra việc thực hiện lịch sinh họat của các nhóm lớp. Kiểm tra một mặt toàn diện giáo viên; Kiểm tra chuyên đề;

 - Chỉ đạo khâu vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp.

- Phụ trách công tác PCGDMN  Mầm non .

3.4  Xây dựng kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy;Phòng chống ma túy; Tệ nạn cá độ cờ bạc; Kế hoạch UDCNTT; Kế hoạch phát triển vận động năm học 2018 - 2019.  Xây dựng kế hoạch  mua sắm đồ dùng phục vụ chuyên môn. XD kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3.5.  Phụ trách chỉ đạo công tác hoạt động công đoàn, Đầu mối về công tác phối kết hợp với các ban ngành; đầu mối triển khai các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện;

3.6. Phụ trách công tác y tế trường học ;

3.7. Phụ trách chỉ đạo viết tin bài; gửi tin bài,

Ngoài ra chịu sự phân công của đồng chí hiệu trưởng một số công việc khác.

4. . Đ/c  Nguyễn Thị Hương Lan ( Số ĐT: 01295156171)

Giáo viên mầm non cao cấp - dạy MGL cụm Trung tâm. Tổ trưởng khối mẫu giáo lớn – MGN  bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công.Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường. Thủ quỷ nhà trường.

5. Phạm Thị Hiền ( Số ĐT: 0942821667)

Tổ phó khối MGL – MGN.Chịu trách nhiệm phu trách chuyên môn tổ MGL; ghi biên bản các buổi họp tổ. Cùng với đồng chí tổ trưởng điều hành sinh hoạt tổ. Dạy lớp MG lớn Trung tâm ( Giáo viên chính). Thành viên hội đồng trường.

6. Bà  Võ Thị  Lệ: Giáo viên mẫu giáo lớn cụm NPT

7. Bà Trần  Thị  Huế : Giáo viên dạy lớp MG Lớn Cụm  Xuân Bắc.

8. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng: Giáo viên dạy lớp mẫu giáo lớn cụm Xuân Bắc

9. Bà Trần Thị Hạnh - Giáo viên dạy lớp mẫu giáo lớn cụm Xuân Bắc

10. Bà: Hoàng Thị Kim Cúc   Giáo viên lớp mẫu giáo lớn cụm  Xuân Bắc

11. Bà  Hà Thị   Phương: Giáo viên dạy lớp  mẫu giáo lớn cụm Xuân Bắc

12. Bà Nguyễn Thị Hạnh: ( Số ĐT: 0935252413)

Tổ phó khối MG Nh . Giáo viên MN cao cấp - Dạy lớp MGN cụm Xuân Nam. Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Trưởng ban thanh tra nhân dân.

13. Bà Bùi Thị Huế: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ cụm Xuân Bắc

14. Bà Nguyễn Thị Thanh:  Giáo viên dạy lớp MG nhỡ cụm Xuân Bắc

15. Bà Nguyễn Thị  Hồng:    Giáo viên dạy lớp MGN cụm Xuân Bắc

16. Bà Nguyễn Thị Thuỷ:   Giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ cụm NPT

17. Bà Võ Thị Tâm: Giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ cụm NPT

18. Đ/c Võ Thị Hương: ( Số ĐT: 0932565300)

Giáo viên mầm non  dạy nhà trẻ  24 – 36 T cụm NPT. Tổ trưởng khối mẫu giáo Bé - Nhà trẻ bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua.

19. Bà Trần Thị Lê : Giáo viên dạy lớp nhà trẻ 24 – 36T cụm  Trung tâm.

20. Bà Nguyễn Thị  Ánh : Giáo viên dạy lớp nhà trẻ 24 – 36T cụm  Trung tâm.

21. Bà Trần Thị Thanh Tâm : ( Số ĐT: 01684848170)

Giáo viên mầm non dạy lớp  MGB  cụm  Xuân Bắc . Tổ Phó khối mẫu giáo bé – Nhà trẻ bao gồm các lĩnh vực có liên quan: Phụ trách chuyên môn MGB.  Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ.

22. Bà Đặng Thị Lựu :  Giáo viên dạy lớp MGB  cụm  Xuân Bắc

23. Bà Nguyễn Thị  Oanh : Giáo viên dạy  MGB  Cụm NPT.

24. Bà Nguyễn Thị  Luận : Giáo viên dạy  MGB  Cụm NPT.

25. Bà Nguyễn Thị Vân:    Giáo viên dạy lớp MGB cụm Xuân  Bắc

26. Bà  Mai Thị  Hồng:  Giáo viên dạy lớp MGB cụm Xuân  Bắc

27. Bà Trần Thị  Phương Thảo: ( Số ĐT: 0948248945)

Nhân viên kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng .

Xây dựng kế hoạch tổ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt, đề xuất khen thưởng kỷ luật nhân viên. Thành viên hội đồng thi đua. Phụ trách công tác kế toán tài chính của nhà trường; Phụ trách tài sản;

28. Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung ( Số ĐT: 01295784936) :

Tổ phó Tổ HC - DD -  Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Phụ trách y tế học đường; Phụ trách công tác VSMT;  Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước bếp trung tâm; Giám sát bếp bán trú. Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và đảm nhận 1 số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

29. Bà Lê Thị  Vân: NVDD bếp trung tâm. Bếp trưởng

30. Bà  Trần  Thị  Nhung: NVDD bếp NPT  

31. Bà. Nguyễn Thị Thu Hồng: NVDD bếp Ninh Phước Thượng

32. Bà Lê Thị Mùi: NVDD bếp Ninh Phước Thượng ( Kiêm thủ  quỷ và bán phiếu  bếp NPT) ;

33. Bà Trần Thị Lý: NVDD . Bếp trưởng bếp Xuân Bắc.

34. Bà Nguyễn Thị  Minh Lài: NVDD bếp Xuân Bắc.

35. Bà Nguyễn Thị  Xuân: NVDD bếp  Xuân Bắc  (Kiêm thủ  quỷ và bán phiếu  bếp Xuân Bắc)

36. Bà Lê Thị  Hồng Thắm: NVDD - Làm văn phòng nhà trường

Trên đây là toàn bộ phần hành được giao , các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình./.

Nơi nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD - ĐT (B/c)

- Lưu VP.

                                                                     Nguyễn Thị Hằng Hà


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh ĐT: 0918.688.736 
P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0917.037.911 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn