DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 31
Số lượt truy cập: 1325164
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NĂM 2017-2018 05/10/2017 10:29:17 CH
Trường Mầm non Hoa Thủy tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:
Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường MN Hoa Thủy  Năm học 2017 – 2018.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

 

          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường MN;

 Căn cứ Văn bản Số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và tình hình thực tế của trường MN Hoa Thủy,

                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non Hoa Thủy năm học 2017 - 2018 (Có bảng phân công kèm theo).

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm non Hoa Thủy chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Lệ Thủy (b/c);
- UBND xã  Hoa Thủy (b/c);
- Như điều 2 (T/h);

- Website trường MNHT
- Lưu: VT.                                                         
Nguyễn Thị Hằng Hà

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Ngày 23  tháng 9 năm 2017, Trường Mầm non Hoa Thủy đã tiến hành Hội nghị Cán bộ -viên chức  năm học 2017 - 2018, các phần hành trong trường được phân công như sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hằng Hà - Hiệu trưởng ( Số ĐT: 01683780842 – 01245. 666.971)           

1.1 Phụ trách chung, trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến trường.

1.2 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, tài chính, kế hoạch, thanh kiểm tra nội bộ trường học, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật.

1.3  Chủ tịch hội đồng trường, Chủ  tịch HĐTĐ của trường; Trưởng ban phòng chống lụt bão; Trưởng ban biên tập website của trường; Trưởng ban vì sự  tiến bộ của phụ nữ; Xây dựng kế hoạch phát triển, tuyển sinh,  kế hoạch công khai CLGD; Phổ cập mẩu giáo 5 tuổi. Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia. Phụ trách chuyên môn chỉ đạo chung  ( Khối MGL; Bếp bán trú NPT). Chỉ đạo chung về các hội thi.

1.4  Xây dựng kế hoạch nhà trường; Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; Kế hoạch đào tạo BD đội ngũ;  Kế hoạch pháp chế; Kế hoạch phòng chống lụt bão.

1.5. Phụ trách công tác y tế trường học ;

2. Đ/c Phan  ThTố Phương – Phó hiệu trưởng (Số ĐT: 01273777369

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

2.1. Chỉ đạo tổ hành chính; Phụ trách công tác nội vụ nhà trường;

2.2. Phụ trách chuyên môn mãng chất lượng giáo dục: Xây dựng kế hoạch chuyên môn;  Quy chế chuyên môn; Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN;  Kế hoạch trẻ khuyết tật; Kế hoạch  BDTX ( Phụ trách khối MGL - MGB) các hoạt động dạy-học, công tác thanh, kiểm tra; Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của nhà trường, hội thi ( Phụ trách hội thi …) , các hoạt động bổ trợ, công tác đào tạo bồi dưỡng...; Theo dõi số lượng và chất lượng

3.3. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; 

 3.4. Phụ trách các  phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  Xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích; Kế hoạch  an toàn giao thông của trường;  Kế hoạch ANTT trường học.

 3.5 Phụ trách chỉ đạo chi đoàn nhà trường ;

 3.6. Phụ trách các khoản tài trợ không thường xuyên cho giáo viên, học sinh và một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đ/c Võ  Thị Diệu Thúy - P. Hiệu trưởng ( Số ĐT:  0915066577 )

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

3.1 Chịu trách nhiệm chỉ đạo về khâu chăm sóc nuôi dưỡng ( Bếp ăn bán trú) ,CSVC ,( Phụ trách khối MGN  – NT ; Bếp bán trú ); Chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường ( Chỉ đạo NV dinh dưỡng xây dựng thực đơn,  tính khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày). Chỉ đạo các hội thi cấp trường,

 3.2 Chỉ đạo việc trang trí, tạo môi trường của các nhóm lớp.

 3.3 Cùng PHT phụ trách chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra việc thực hiện lịch sinh họat của các nhóm lớp. Kiểm tra một mặt toàn diện giáo viên; Kiểm tra chuyên đề;

 - Chỉ đạo khâu vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường Mầm non ( Quản lý hồ sơ kiểm định)

3.4  Xây dựng kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy;Phòng chống ma túy; Tệ nạn cá độ cờ bạc; Kế hoạch UDCNTT; Kế hoạch phát triển vận động năm học 2016 - 2017. Xây dựng kế hoạch  mua sắm đồ dùng phục vụ chuyên môn. XD kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3.5Phụ trách chỉ đạo công tác hoạt động công đoàn, Đầu mối về công tác phối kết hợp với các ban ngành; đầu mối triển khai các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện;

3.6. Phụ trách chỉ đạo viết tin bài; gửi tin bài,

 Ngoài ra chịu sự phân công của đồng chí hiệu trưởng một số công việc khác.

4. Đ/c Võ Thị Hương: ( Số ĐT: 0932565300)

Giáo viên mầm non cao cấp - dạy MG Bé cụm Trung tâm. Tổ trưởng khối mẫu giáo lớn – MGB  bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công.Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường.

5. Bà  Võ Thị  Tâm ( Số ĐT: 0915493152)

Tổ phó khối MGL – MGB.Chịu trách nhiệm phu trách chuyên môn tổ MGL; ghi biên bản các buổi họp tổ. Cùng với đồng chí tổ trưởng điều hành sinh hoạt tổ. Dạy lớp MG lớn Trung tâm ( Giáo viên chính). Thư ký hội đồng thi đua; hội đồng trường.

6. Bà Nguyễn Thị  Luận : Giáo viên dạy lớp MG Lớn Cụm Trung tâm.

7. Bà Hoàng Thị Dung: Giáo viên dạy lớp mẫu giáo lớn Xuân Nam

8. Bà Hà Thị Phương:   Giáo viên lớp mẫu giáo lớn cụm Xuân Nam

9. Bà Phạm Thị Hiền: Giáo viên mẫu giáo lớn cụm Xuân Bắc

10. Bà Nguyễn Thị Thuỷ:   Giáo viên lớp mẫu giáo lớn cụm Xuân Bắc

11. Đ/c  Nguyễn Thị Hương Lan ( Số ĐT: 01295156171)

 Giáo viên mầm non cao cấp - dạy MG Nhỡ cụm Xuân Nam. Tổ trưởng khối mẫu giáo nhỡ - Nhà trẻ bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua. Thủ quỷ nhà trường.

12. Bà Hoàng Thị Kim Cúc : Giáo viên cao cấp – Dạy lớp mẫu giáo nhỡ  Xuân Nam

13. Bà Nguyễn Thị Vân:    Giáo viên cao cấp -  Dạy lớp MGN cụm Xuân Nam

14. Bà Đặng Thị Lựu :  Giáo viên cao cấp – Dạy lớp MG nhỡ  cụm Trung tâm

15. Bà Nguyễn Thị Hạnh: ( Số ĐT: 0935252413)

Tổ phó khối MG Nh . Giáo viên MN cao cấp - Dạy lớp MGN cụm Xuân Nam. Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Trưởng ban thanh tra nhân dân.

16. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng: Giáo viên dạy lớp mẫu giáo nhỡ Xuân Bắc

17. Bà Trần Thị Lê : Giáo viên cao cấp - Dạy lớp mẫu giáo nhỡ Trung tâm.

18. Bà Võ Thị Lệ : Giáo viên cao cấp – Dạy lớp mẫu giáo nhỡ  Trung tâm.

19. Bà Nguyễn Thị Thanh:  Giáo viên cao cấp – Dạy lớp MG nhỡ cụm Xuân Bắc

20. Bà Nguyễn Thị  Hồng:    Giáo viên dạy lớp MGB cụm Xuân Bắc

21.Bà Trần Thị Hạnh:  Giáo viên dạy lớp MGB cụm Trung tâm

22. Bà Trần Thị Thanh Tâm : ( Số ĐT: 01684848170)

Giáo viên mầm non cao cấp  - Dạy lớp NT 24 – 36 T cụm Trung tâm. Tổ Phó khối mẫu giáo nhỡ – Nhà trẻ bao gồm các lĩnh vực có liên quan: Phụ trách chuyên môn nhà trẻ.  Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ.

23. Bà Nguyễn Thị  Oanh : Giáo viên dạy nhóm trẻ 24  - 36 tháng Cụm Trung tâm.

24. Bà Bùi Thị Thanh Tú: Giáo viên dạy nhóm trẻ 24  - 36 tháng cụm Trung tâm.

25. Bà Trần Thị  Phương Thảo: ( Số ĐT: 0948248945)

Nhân viên kế toán kiêm tổ trưởng tổ văn phòng . ( Kiêm  văn phòng) ; Phụ trách văn thư, lưu trữ và bảo quản hồ sơ;

 Xây dựng kế hoạch tổ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt, đề xuất khen thưởng kỷ luật nhân viên. Thành viên hội đồng thi đua. Phụ trách công tác kế toán tài chính của nhà trường; Phụ trách tài sản;

26. Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung ( Số ĐT: 01295784936) :

Tổ phó Tổ HC - DD . Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Phụ trách ytế học đường; Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước bếp trung tâm; Giám sát bếp bán trú. Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và đảm nhận 1 số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

27. Bà Lê Thị  Vân: NVDD bếp trung tâm. Bếp trưởng

28. Bà Nguyễn Thị Minh Lài: NVDD bếp trung tâm  

29. Bà. Nguyễn Thị Thu Hồng: NVDD bếp Ninh Phước Thượng ( Kiêm thủ  quỷ và bán phiếu  bếp NPT) ;

30. Bà Trần Thị  Nhung: NVDD bếp Xuân Bắc. Bếp trưởng

31. Bà Trần Thị Lý: NVDD bếp  Xuân Bắc.

32. Bà Nguyễn Thị Xuân: NVDD bếp  Xuân Bắc

33. Bà Đoàn Thị Quỳnh Nga: NVDD – Bán phiếu thủ quỷ bếp Ninh Xuân Bắc

Trên đây là toàn bộ phần hành được giao , các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình./.

Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD - ĐT (B/c)

- Lưu VP.

                                                                   Nguyễn Thị Hằng Hà

Nguyễn Thị Hằng Hà
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh ĐT: 0918.688.736 
P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0917.037.911 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn