THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 453931
QUANG CÁO
CHI BỘ TRƯỜNG MN HOA THỦY

CẤP ỦY CHI BỘ

image002.jpg 

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HẰNG HÀ

 

Ngày sinh

04/12/1971

 

Chức vụ

BÍ THƯ CHI BỘ

 

Số điện thoại

0168.3780.842

 

Email

Hangha71@gmail.com

 image004.jpg

 

Họ và tên

VÕ THỊ DIỆU THÚY

 

Ngày sinh

26/12/1982

 

Chức vụ

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

 

Số điện thoại

0915.066.577

 

Email

 

 image006.jpg

 

Họ và tên

PHAN.T. TỐ PHƯƠNG

 

Ngày sinh

17/ 08/1973

 

Chức vụ

UY VIÊN CHI BỘ

 

Số điện thoại

0127.3777.369

 

Email

 

ĐẢNG VIÊN

image012.jpg 

 

Họ và tên

VÕ THỊ LỆ

 

Ngày sinh

18/02/1982

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0126.841.6571

 

Email

 

image008.jpg 

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HẠNH

 

Ngày sinh

08/02/1974

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0935.252.413

 

Email

 

 image010.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

 

Ngày sinh

12/ 03/1984

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0127.3777.369

 

Email

 

 image014.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THANH

 

Ngày sinh

11/11/1980

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0938.958.876

 

Email

 

 image016.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

 

Ngày sinh

02/6/1980

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0948.248.945

 

Email

 

 image018.jpg

 

Họ và tên

HOÀNG THỊ KIM CÚC

 

Ngày sinh

03/09/1976

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0169.7623.355

 

Email

 

image020.jpg 

 

Họ và tên

TRẦM THỊ THANH TÂM

 

Ngày sinh

10/ 10/1982

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0948.965.902

 

Email

 

image022.jpg 

 

Họ và tên

PHẠM THỊ HIỀN

 

Ngày sinh

12/11/1987

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0942.821.667

 

Email

 

 image032.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ HUẾ

 

Ngày sinh

06/ 03/1984

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0124.880.430

 

Email

 

 image024.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ LÊ

 

Ngày sinh

10/11/1987

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0915.767.396

 

Email

 

 image026.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ VÂN

 

Ngày sinh

18/ 03/1974

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0126.855.7878

 

Email

 

image028.jpg 

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

 

Ngày sinh

18/ 02/1990

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0948.525.091

 

Email

 

image030.jpg 

 

Họ và tên

VÕ THỊ TÂM

 

Ngày sinh

08/08/1990

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0915.493.152

 

Email

 

image034.jpg 

 

Họ và tên

HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG

 

Ngày sinh

12/1/1985

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0915.493.152

 

Email

 

image036.jpg 

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THỦY

 

Ngày sinh

10/2/1987

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0129.964.0273

 

Email

 

image040.jpg 

 

Họ và tên

VÕ THỊ HƯƠNG

 

Ngày sinh

04/06/1987

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

0124.880.430

 

Email

 

 image038.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THU HỒNG 

 

Ngày sinh

30/7/1991

 

Chức vụ

ĐẢNG VIÊN

 

Số điện thoại

01648.927.678