THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 48
Số lượt truy cập: 453931
QUANG CÁO
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN HOA THỦY

BCHCĐ

 

image002.jpg

 

Họ và tên

VÕ THỊ DIỆU THÚY

 

 

Ngày sinh

26/12/1982

 

 

Chức vụ

CHỦ TỊCH

 

 

Số điện thoại

0915.066.577

 

 

 Email

 

 

 

image004.jpg 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HẠNH

 

 

Ngày sinh

08/02/1974

 

 

Chức vụ

ỦY VIÊN BCH

 

 

Số điện thoại

0935.252.413

 

 

Email

 

 

 


image006.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

 

 

Ngày sinh

12/ 03/1984

 

 

Chức vụ

UỶ VIÊN BCH

 

 

Số điện thoại

0127.3777.369

 

 Email

 

 

ĐOÀN VIÊN

 

image008.jpg 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HẰNG HÀ

 

 

Ngày sinh

04/12/1971

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0168.3780.842

 

 

Email

 

 

 

image010.jpg

 

Họ và tên

PHAN THỊ TỐ PHƯƠNG

 

 

Ngày sinh

17/ 08/1973

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0127.3777.369

 

 

Email

 

 

 


image012.jpg

 

Họ và tên

 

HÀ THỊ PHƯƠNG

 

 

Ngày sinh

20/ 10/1994

 

 

Chức vụ

 

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

 

0913651816

 

 

Email

 

 

 


lệ 12.jpg 

Họ và tên

VÕ THỊ LỆ

 

 

Ngày sinh

18/02/1982

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0126.841.6571

 

 

Email

 

 

 


image014.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THANH

 

 

Ngày sinh

11/11/1980

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0938.958.876

 

 

Email

 

 

 


image016.jpg 

Họ và tên

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

 

 

Ngày sinh

02/6/1980

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0948.248.945

 

 

Email

 

 

 


image018.jpg

 

Họ và tên

HOÀNG THỊ KIM CÚC

 

 

Ngày sinh

03/09/1976

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0169.7623.355

 

 

Email

 

 

 


image020.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ THANH TÂM

 

 

Ngày sinh

10/10/1982

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0948.965.902

 

 

Email

 

 

 


image022.jpg

 

Họ và tên

VÕ THỊ HƯƠNG

 

 

Ngày sinh

04/06/1987

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0932.565.300

 

 

Email

 

 

 


image024.jpg

 

Họ và tên

PHẠM THỊ HIỀN

 

 

Ngày sinh

12/11/1987

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0942.821.667

 

 

Email

 

 

 


image026.jpg 

Họ và tên

TRẦN THỊ LÊ

 

 

Ngày sinh

10/11/1987

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0915.767.396

 

 

Email

 

 

 

image028.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ VÂN

 

 

Ngày sinh

18/ 03/1974

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0126.855.7878

 

 

Email

 

 

 


image030.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

 

 

Ngày sinh

03/10/1992

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0945.076.972

 

 

Email

 

 

 


image032.jpg 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

 

 

Ngày sinh

18/ 02/1990

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0948.525.091

 

 

Email

 

 

 


image034.jpg

 

Họ và tên

VÕ THỊ TÂM

 

 

Ngày sinh

08/08/1990

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0915.493.152

 

 

Email

 

 

 


image036.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ HUẾ

 

 

Ngày sinh

06/ 03/1984

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0124.880.430

 

 

Email

 

 

 


image038.jpg 

Họ và tên

HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG

 

 

Ngày sinh

12/1/1985

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0129.578.4936

 

 

Email

 

 

 


image040.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HỒNG

 

 

Ngày sinh

19/5/1983

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0166.783.1086

 

 

Email

 

 

 

    

image041.jpg      

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ MINH LÀI

 

 

Ngày sinh

8/12/1990

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0166.737.1213

 

 

Email

 

  image043.jpg 

Họ và tên

HOÀNG THỊ DUNG

 

 

Ngày sinh

3/2/1992

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0919.428.520

 

 

Email

 

 

 


image045.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ HẠNH

 

 

Ngày sinh

4/11/1989

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0128.273.9749

 

 

Email

 

 

 


image047.jpg

 

Họ và tên

ĐẶNG THỊ LỰU

 

 

Ngày sinh

7/8/1990

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0917.754.821

 

 

Email

 

 

 

image049.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THỦY

 

 

Ngày sinh

10/2/1987

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0129.964.0273

 

 

Email

 

 

 


image051.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ LUẬN

 

 

Ngày sinh

6/3/1983

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0122.942.7936

 

 

Email

 

 

 


image053.jpg

 

Họ và tên

TRẦN THỊ LÝ

 

 

Ngày sinh

05/8/1976

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0906.585.321

 

 

Email

 

 

 

image055.jpg 

Họ và tên

LÊ THỊ VÂN

 

 

Ngày sinh

2/10/1984

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0162.718.7592

 

 

Email

 

 

 


image057.jpg

 

Họ và tên

 

ĐOÀN THỊ QUỲNH NGA

 

 

Ngày sinh

2/11/1985

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0120.522.0178

 

 

Email

 

 

 


image059.jpg 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ TÌNH

 

 

Ngày sinh

28/8/1991

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0918.105.752

 

 

Email

 

 

 


image061.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THÚY

 

 

Ngày sinh

26/6/1990

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

0164.956.4891

 

 

Email

 

 

 


image063.jpg

 

Họ và tên

 

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

 

 

Ngày sinh

20/8/1983

 

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

 

Số điện thoại

01689.944.052

 

 

Email

 

 

 

 


image065.jpg

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

 

Ngày sinh

30/7/1991

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

Số điện thoại

01648.927.678

 

Email

 

 


image067.jpg

 

Họ và tên

ĐỖ THỊ BÌNH

 

Ngày sinh

1/2/1995

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

Số điện thoại

01237795769

 

Email

 

image069.jpg

 

Họ và tên

BÙI THỊ HUẾ

 

Ngày sinh

7/8/1995

 

Chức vụ

ĐOÀN VIÊN

 

Số điện thoại

0968.432.378

 

Email

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Hằng Hà ĐT: 01245.666.971 
Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0985.124.679 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn